De geschiedenis van Noorwegen in jaartallen

8000 v.C. Aan het einde van de laatste ijstijd volgen de eerste mensen rendieren en ander jachtwild naar het noorden.

1500-500 v.C. Bronstijd. In het zuiden voornamelijk boerenculturen, in het noorden hoofdzakelijk een jachtcultuur.

1397 Unie van Kalmar (Denemarken, Zweden en Noorwegenl tot 1523)

1991 Harald V wordt koning.

1994 Noorwegen zegt voor de tweede keer ‘nee’ tegen EU-lidmaatschap.

2006 Het Noorse aardoliefondsvolume haalt het record van 325 miljard euro.

Comments are closed.