Noorwegen heeft een rijke geschiedenis die diep verweven is met de Noorse cultuur. De oertijd, de periode van de Vikingen en de opkomst van het christendom hebben de geschiedenis bepaald.

8000 v.C. Aan het einde van de laatste ijstijd volgen de eerste mensen rendieren en ander jachtwild naar het noorden.

1500-500 v.C. Bronstijd. In het zuiden voornamelijk boerenculturen, in het noorden hoofdzakelijk een jachtcultuur.

1397 Unie van Kalmar (Denemarken, Zweden en Noorwegenl tot 1523)

1991 Harald V wordt koning.

1994 Noorwegen zegt voor de tweede keer ‘nee’ tegen EU-lidmaatschap.

2006 Het Noorse aardoliefondsvolume haalt het record van 325 miljard euro.