De Hegge Staafkerk bestaat uit 8 vrije kolommen. Waarschijnlijk is de kerk gebouwd rom 1216 maar het doopvont stamt uit 1100 na. Chr. De kerk wordt voor het eerst beschreven in 1327. In de loop van het bestaan van de kerk zijn verschillende reconstructies verricht. De grootste reconstructie vond plaats in 1844.

De uiteinde van de kollommmen zijn versierd met gezichten. Een van deze gezichten heeft maar één oog en en moet de god Odin voorstellen. Het is niet helemaal duidelijk maar waarschijnlijk moeten deze heidense goden als straf voor hun slechtheid voor altijd het zware dak van de kerk dragen.

Het altaarstuk van de kerk is van 1782 en heeft een eigen verhaal. Vier mannen van Hegge waren in Gudbrandsdalen om vee te verhandelen. Op de terugweg kwamen ze in een storm terecht. Zij beloofden aan God als ze veilig thuis zouden komen allemaal een koe aan de kerk zouden schenken. Toen ze veilig thuis kwamen hielden zij hun beloften en kochten uiteindelijk een nieuw altaarstuk voor de Hegge Staafkerk.