Noorwegen is verdeeld in 18 provincies. In het Noors heten de provincies fylker. Noorwegen heeft een gecentraliseerd bestuur, het wordt vanuit Oslo bestuurd. Onderdeel van het bestuur is de verdeling in de 18 provincies. Deze bestuurslaag bevindt zich tussen de centrale overheid, regering en parlement, het Storting, en de gemeenten. Oslo is zowel een provincie als een stad. De indeling in fylker is sinds 2018 gewijzigd aangezien Nord-Trøndelag en Sør-Trøndelag werden samengevoegd tot Trøndelag. In 2020 volgt een verdere samenvoeging (Wikipedia).